Strategia Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară 2013-2017

[download] Strategia și planul de acțiune 2013 – 2017