Program audiențe

 

 

Procedură privind organizarea activităţii de primire, înregistrare a cererilor de audienţă şi de programare a şedinţelor de audienţă la nivelul Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara

La nivelul Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Hunedoara audienţele sunt acordate de către şefii serviciilor de cadastru şi publicitate imobiliară şi directorul, în cadrul programului stabilit.

Compartimentul Resurse Umane şi Relaţii cu Publicul asigură activitatea de primire, înregistrare şi evidenţă a cererilor de înscriere în audienţă, adresate Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara. Pentru eficientizarea activităţii de acordare a audienţelor şi de eliminare a birocraţiei ce poate interveni în cadrul acestui proces, se vor parcurge următoarele etape:

 1. Primirea în audienţă se face în baza unei cereri motivate, aprobate în prealabil;
 2. Cererile de înscriere în audienţă se înregistrează de către Compartimentul Resurse Umane şi Relaţii cu Publicul în Registrul de audienţă al Oficiului  de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;Hunedoara
 3. Persoanele care solicită acordarea unei audienţe trebuie să completeze cererea de  înscriere în audienţă (Anexa 1) şi să o transmită, prin e-mail sau prin fax, către Compartimentul Resurse Umane şi Relaţii cu Publicul;
 4. Persoanele care solicită telefonic înscrierea în audienţă, vor comunica toate datele necesare înscrierii în audienţă către Compartimentul Resurse Umane şi Relaţii cu Publicul care va completa o cerere cu obiectul solicitării, aceasta urmând să fie semnată de petent la data prezentării în audienţă;
 5. Persoanele care, cu ocazia audienţelor, doresc a semnala aspecte ce ţin de activitatea curentă a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară pentru care competenţa de soluţionare revine acestora, vor putea solicita înscrierea în audienţă la conducerea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara, numai atunci când sunt nemulţumite de răspunsul primit, respectiv de soluţiile propuse de către persoanle stabilite din cadrul birourilor teritoriale în cadrul audienţelor acordate de aceştia;
 6. După înregistrare, în funcţie de specificul motivelor invocate, Compartimentul Resurse Umane şi Relaţii cu Publicul va informa persoanele din conducerea oficiului despre cererile de înscriere în audienţă,
 7. Persoanele care solicită audienţe pentru soluţionarea unor probleme care nu sunt de competenţa Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nu vor fi înscrise în registrul de audienţe, ci vor fi direcţionate de către Compartimentul Resurse Umane şi Relaţii cu Publicul către instituţiile sau autorităţile competente pentru rezolvarea problemei respective;
 8. Persoanele pot solicita înscrierea în audienţă la directorul oficiului în situaţia în care, acestea au motive temeinice de nemulţumire faţă de soluţiile propuse de către şefii serviciilor de specialitate /şefii birourilor teritoriale cu ocazia audienţelor ce le-au fost acordate de către aceştia;
 9. Persoanele care au primit un răspuns final în urma audienţei acordate de către directorul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara nu mai pot beneficia de încă o audienţă având acelaşi obiect;
 10. Cererile de înscriere în audienţă, având ca obiect solicitarea de sprijin pentru soluţionarea unor litigii aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti sau în legătură cu care, instanţa s-a pronunţat, nu vor fi înregistrate în Registrul de evidenţă al audienţelor, petentul urmând a fi anunţat despre aceasta;
 11. Cu ocazia şedinţelor de audienţă, persoana care acordă audienţa va completa o fişă de audienţă (Anexa 2) în care va fi consemnată soluţia propusă;
 12. Înscrierile în audienţă se fac cu cel puţin o zi înainte de data solicitată pentru audienţă;
 13. Înscrierea în audienţă se poate face în fiecare zi, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00 – 16:00, la numărul de telefon 0254 233560 sau la sediul instituţiei din loc. Deva, str. Calea Zarandului, nr. 106, jud. Hunedoara. De asemenea, formularele cererilor de înscriere în audienţă, completate conform modelului anexat, pot fi transmise prin poştă, prin fax: 0254 219218 sau prin e-mail la adresa: hd@ancpi.ro.

 

 

Petru Liviu LOBONŢ

Director

[download] Cerere de audienţă – Anexa 1

[download] Fişă de audienţă – Anexa 2