Planuri parcelare

 

[download] Planuri parcelare recepționate de OCPI Hunedoara – la data de 01.04.2014

[download] Planuri parcelare recepționate de OCPI Hunedoara