[download] Ordinul nr. 1445/2016 privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, a Centrului Naţional de Cartografie, precum şi a regulamentelor de organizare şi funcţionare ale acestora .În vigoare de la 28 noiembrie 2016

[download] Ordin 263/2017 privind modificarea art. 382 din Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014. – în vigoare din 01.03.2017

[download] Ordonanta de Urgenta nr.81/2011 privind trecerea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor in subordinea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, precum si modificarile unor acte normative.  

[download] Ordin nr.69 din 19/02/2010 pentru aprobarea structurii organizatorice a Centrului Naţional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie şi Teledetecţie şi a oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară. Publicat in Monitorul Oficial nr. 141 din 03.03.2010.

[download] Ordin nr.133/2009 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Birourilor de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Ordinul Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 633/2006. Publicat in Monitorul Oficial nr. 245 din 13.04.2009. Actul a intrat in vigoare la data de 28.04.2009. 

Ordinul Directorului General al ANCPI nr.99/2006 privind aprobarea structurii organizatorice a CNGCFT si a oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara, Publicat in MO partea I, nr.202 din 3.03.2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

[download] Hotarare nr.1210 din 29/07/2004, privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Publicat in M.O.F, partea I nr. 718 din 09/08/2004.
Actul a intrat in vigoare la data de 09.08. 2004. 

[download] Legea nr.7 din 13/03/1996 – Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare. Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 201 din 03/03/2006 Actul a intrat in vigoare la data de 06.03.2006.