Informații privind lucrările de înregistrare sistematică

 

Proiectul de aprobare a procedurii și a modalității de alocare a sumelor precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ – teritoriale și Ghidul privind alocarea sumelor pentru contractele de finanţare încheiate între OCPI şi UAT privind serviciile de înregistrare sistematică

  • [download] Anexa 2 – Contract de finanțare final
  • [download] Ghidul persoanelor fizice autorizate de ANCPI pentru desfășurarea lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ teritoriale pe sectoare cadastrale – în aplicarea Ordonanței de Urgență nr.35/28.06.2016.

  • [download] Ghidul primarului – pentru desfășurarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale (conform prevederilor OUG nr. 35/2016).
  • [download] Ghid utilizare aplicație Generare CG
  • [download] Model contract prestări servicii între persoana autorizată și unitatea administrativ teritorială
  • [download] Adresa ANCPI privind realizarea unei estimări corecte a prețului/ha, pentru serviciile de înregistrare sistematică a imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară.
  • [download] Specificații tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară
  • [download] Instrucțiuni privind accesul la WebCadGen și anexele aferente
  • [download] Procedura de corectare/rectificare a titlurilor de proprietate întocmite greșit, în cadrul înregistrării sistematice a imobilelor.

 

 

Materiale promoționale