Solicitarea informațiilor de interes public

Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Horărâre nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Numele si prenumele angajatului O.C.P.I. Hunedoara responsabil cu difuzarea informatiilor publice: Bădău Vlad Ionela

Formular pentru solicitari conform Legii 544/2001

Formulare conform Legii 544/2001 – Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public din 07.02.2002 

[download] Model reclamație administrativă (1)

[download]  Model reclamație administrativă (2)

Modalitatea de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informatiile de interes public.

  1. Art. 22 alin. 1-5 din Legea nr.544/2001 din 12/10/2001, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 663 din 23/10/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.
  2. Art. 32, 33, 36 din Hotararea Guvernului nr.123/2002 din 07/02/2002, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 167 din 08/03/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

Lista documentelor produse și/sau gestionate de O.C.P.I. Hunedoara

Rapoarte anuale de aplicare a Legii 544/2001