Informatii utile

 

  • [download] Generare CP ver. 4.78.14 – Aplicatie IBM E-Terra Generare Corp Proprietate  
  • [download Precizari cu privire la reînnoirea/echivalarea certificatelor de autorizare emise de ANCPI/OCPI, respectiv OGR  
  • [download] Bibliografia si Tematica pentru examinarea persoanelor fizice care solicită autorizarea pentru realizarea lucrarilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei – categoria A
  • [download] Bibliografia si Tematica pentru examinarea persoanelor fizice care solicită autorizarea pentru realizarea lucrarilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei – categoria B
  • [download] Bibliografia si Tematica pentru examinarea persoanelor fizice care solicită autorizarea pentru realizarea lucrarilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei și al cartografiei – categoria C
  • [download] Bibliografia si Tematica pentru examinarea persoanelor fizice care solicită autorizarea pentru realizarea lucrarilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei – categoria D
  •  [download] Bibliografia si Tematica pentru examinarea persoanelor fizice care solicită autorizarea pentru realizarea lucrarilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei și al cartografiei – categoria E
  • [download] Regulamentul de organizare si functionare a Birourilor de Cadastru și Publicitate Imobiliara  
  • [download] Regulamentul privind continutul si modul de întocmire a documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară
  • Ghid operator de date [download]