Hotărâri

[download] Hotararea de Guvern  nr.294/2015 privind aprobarea Programului Național de Cadastru și Carte Funciară 2015 – 2023.

[download] Hotararea de Guvern  nr. 539 din 2013 pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012.

[download] Hotararea de Guvern nr.448 din 2013 privind stabilirea proiectului \”Sistemul informatic integrat de cadastru si publicitate imobiliara pentru mediul urban\” ca proiect de infrastructura si desemnarea Departamentului pentru proiecte de infrastructura si investitii straine ca unitate de achizitii centralizata.

[download] HG nr. 1288/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a ANCPI.

[download] Hotararea Guvernului nr. 100/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative referitoare la activitatea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului si la activitatea de cadastru si publicitate imobiliara.

[download] Hotararea Guvernului nr. 1166/2011 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti, 23.02.2011, respectiv 23.03.2011 si 14.06.2011 si la Washington la 14.03.2011, respectiv 02.06.2011 intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de Imprumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de UE pentru restructurarea agriculturii) dintre Romania si BIRD, semnat la Bucuresti la 28.12.2007

[download] Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

[download] Hotarare pentru modificarea_art.17 din Hotararea Guvernului nr.1.210 din 2004 privind organizarea si functionarea ANCPI.

[download] Hotarare nr.1647 din 22.11.2006, privind aprobarea planului de realizare a cadastrului general pentru anul 2007 . Publicat in M.O.F, partea I nr.969 din 4.12.2006. 

[download] Hotarare nr.869 din 28.07.2005, pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Publicat in M.O.F, partea I nr. 727 din 10/08/2005.  

[download] Hotarare nr.834 din 14.12.1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri detinute de societatile comerciale cu capital de stat. Publicat in M.O.F nr. 259 DIN 20/12/91.