Lista persoaqnelor cu funcții de conducere

Lobonț Petru Liviu  – Director

Botici Ovidiu Laurenţiu – Inginer sef, Serviciul Cadastru

Bartoș Ioana Codruța – Registrator sef, Serviciul Publicitate Imobiliara

Cipleu Mihaela – Contabil sef, Serviciul Economic

Ștefan Ana Elena – Șef Serviciu Juridic Resurse Umane Secretariat și Petiții

Bartha Ilona Katalin – Șef Birou Fond Funciar – Serviciul Cadastru

Neag Monica – Șef Birou Verificare și Recepție Lucrări (cu delegație) – Serviciul Cadastru

Florin Carașcă – Șef Birou Înregistrare Sistematică –  Serviciul Cadastru

Zeriu Georgeta Corina – Șef Birou BCPI Brad, Serviciul de Publicitate Imobiliară

Țîrlea Paula – Șef Birou BCPI Deva, Serviciul de Publicitate Imobiliară

Davidovici Aurelia – Șef Birou BCPI Hațeg, Serviciul de Publicitate Imobiliară

Șofan Rodica Zanfira – Șef Birou BCPI Hunedoara, Serviciul de Publicitate Imobiliară

Părău Oana Elena – Șef Birou BCPI Orastie, Serviciul Publicitate Imobiliară

Rogobete Adrian  Șef Birou BCPI Petroșani, Serviciul Publicitate Imobiliară