Cereri și formulare tipizate

Anexe conform Ordinului 700//014

[download] Anexa 1.1 Registrul cadastral al imobilelor (condominiu)

[download]
 Anexa 1.1 Registrul cadastral al imobilelor (fișa colectivă condominiu a unități individuale)

[download] Anexa 1.1 Registrul cadastral al imobilelor (teren)

[download] Anexa 1.2 Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor și a altor deținători

[download] Anexa 1.3 Model pentru publicare releveu unitate individuală

[download] Anexa 1.4 Formular proces verbal de publicare a documentelor tehnice ale cadastrului

[download] Anexa 1.5 Formular proces verbal de încheiere a perioadei de publicare a documentelor tehnice ale cadastrului

[download] Anexa 1.6 Formular cerere de rectificare

[download] Anexa 1.8 Formular de proces verbal de soluționare a cererii de rectificare

[download] Anexa 1.11 Cerere pentru consultare documente din arhivă

[download] Anexa 1.12 Comunicarea încheierii (ghișeu)

[download] Anexa 1.13 Comunicarea încheierii (poștă)

[download] Anexa 1.14 Extras de carte funciară pentru autentificare

[download] Anexa 1.15 Extras de carte funciară pentru informare

[download] Anexa 1.16 Extras de carte funciară pentru autentificare

[download] Anexa 1.17 Extras de carte funciară pentru informare

[download] Anexa 1.18 Încheiere de reexaminare

[download] Anexa 1.19 Încheiere

[download] Anexa 1.20 Încheiere de respingere

[download] Anexa 1.21 Centralizator

[download] Anexa 1.22 Cerere de înscriere

[download] Anexa 1.23 Cerere pentru eliberarea unui extras de carte funciară pentru informare

[download] Anexa 1.24 Cerere pentru eliberarea unui certificat de sarcini

[download] Anexa 1.25 Cerere privind identificarea numărului de carte funciară şi a numărului cadastral topografic

[download] Anexa 1.26 Certificat privind identificarea numărului topografic cadastral şi de carte funciară du numele / denumirea proprietarului

[download] Anexa 1.27 Cerere privind înscrierea imobilului în evidențele de cadastru și carte funciară după datele de identificare ale acestuia

[download] Anexa 1.28 Certificat privind înscrierea imobilului în evidențele de cadastru și carte funciară după datele de identificare ale acestuia

[download]  Anexa 1.29 Borderou

[download] Anexa 1.30 Cerere de informații

[download] Anexa 1.31 Cerere de recepție și înscriere

[download] Anexa 1.32 Declarație

[download]Anexa 1.33 Memoriu tehnic

[download] Anexa 1.35 Plan de amplasament și delimitare al imobilului

[download] Anexa 1.36 Plan de amplasament cu propunerea de dezlipire/alipire

[download] Anexa 1.37 Releveu

[download] Anexa 1.38 Foaia colectivă

[download] Anexa 1.39 Proces verbal de vecinătate

[download] Anexa 1.42 Cerere anulare număr cadastral

[download] Anexa 1.43 Plan parcelar

[download] Anexa 1.44 Tabel parcelar

[download] Anexa 1.45 Cerere privind solicitarea avizului de începere/recepție a lucrării

[download] Anexa 1.46 Aviz începere lucrari

[download] Anexa 1.47 Proces verbal de recepție

[download] Anexa 1.49 Standarde de precizie și densitate

[download] Anexa 1.50 Certificat

[download] Anexa 1.51_1 Certificat de atestare pentru inscrierea in cartea funciara a imobilului teren aferent casei de locuit

[download] Anexa 1.52 Certificat de atestare a edificării/extinderii construcţiei

[download] Anexa 1.53 Cerere de informații pentru întocmirea planului parcelar în vederea atribuirii

Cereri diverse

[download] Formular de solicitare date GPS

[download] Cerere de extras de plan cadastral pe ortofotoplan

[download]  Cerere copie din arhiva de carte funciară

[download] Cerere pentru eliberare duplicat titlu de proprietate

[download]  Cerere date diverse

[download] Declarație – protecția datelor cu caracter personal PFA/PJA

[download] Cerere pentru autorizarea persoanelor fizice

[download] Cerere pentru autorizarea persoanelor juridice

Formulare pentru audiențe

[download] Cerere de audienţă – Anexa 1

[download] Fişă de audienţă – Anexa 2

Formulare conform Legii 544/2001 – Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public din 07.02.2002 

[download] Cerere informații  administrativă (1)

Cerere informații administrativă (2)

Procedura de restituire a sumelor încasate necuvenit de ANCPI și unitățile subordonate

IMPORTANT!! Solicitantul completează cele două anexe.  Anexa2 este valabilă doar însoțită de Anexa 1

[download] Anexa 1 – Cerere de restituire a sumelor plătite necuvenit

[download] Anexa 2 – Declarație