Raportul de evaluare privind valorile orientative ale bunurilor  imobile din judeţul Hunedoara pe anul 2022

[download] Raport evaluare camera notarilor publici Alba Iulia pentru judetul Hunedoara – an 2022