Decrete

[download] Decret-lege nr.115 din 27 aprilie 1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare Publicat in M.O.F. nr. 95 din 27 aprilie 1938.