Declarații de interese 2016

  • Declarație de interese – Cipleu Mihaela – Șef Birou Economic
  • Declarație de interese – Rusu Emilian – Șef biou cu delegație – BCPI Orăștie
  • Declarație de interese – Țîrlea Paula – Registrator – BCPI Deva
  • Declarație de interese – Rogobete Adrian – Registrator – Șef Birou – BCPI Petroșani
  • Declarație de interese – Șofan Rodica – Registrator – Șef Birou- BCPI Hunedoara
  • Declarație de interese – Carașcă Florin –  Șef birou implementare PNCCF
  • Declarație de interese – Neag Monoica – Șef birou cu delegație