Datele cu caracter personal sunt definite în art. 4 par.(1) din Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) ca fiind orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”).

OCPI Hunedoara prelucrează următoarele categorii de date:

  • date de identificare: nume, prenume, CNP, seria și numărul actului de identitate, al pașaportului, al permisului de conducere și alte informații conținute în acestea (de ex: data și locul nașterii, cetățenia), adresa de domiciliu, adresa de corespondență, e-mail, telefon (fix, mobil, fax);
  • informații referitoare la locație;
  • informații referitoare la ocupația, pregătirea profesională, funcția deținută;
  • informații de natură financiară (de ex: venituri salariale);
  • semnătura;
  • orice alte informații care sunt necesare desfășurării activităților OCPI Hunedoara