Anunț

Informare procedură achiziție 297 UAT A fost publicat anunțul numărul CN1033469/03.08.2021, cu dată limită de depunere 13.09.2021 privind procedura pentru achiziția “Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de cadastru Read More

Anunț examen autorizare

COMISIA DE AUTORIZARE O.C.P.I. Hunedoara anunță încetarea suspendării examenului pentru autorizare în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei pe teritoriul României – categoria Read More

Anunț

Decizie privind recepția documentației cadastrale de apartamentare/subapartamentare/reapartamentare și înscrierea în cartea funciară a operațiunii de apartamentare/subapartamentare/reapartamentare [download] Decizia nr.15794/06.04.23021 a Directorului D.P.I. și Directorului D.C.G. din cadrul Agenției Naționale de Read More