Acte adiționale

[download] Actul adițional la Protocolul de colaborare încheiat între ANCPI și UNNPR privind modul de efectuare a operațiunilor de publicitate imobiliară, în aplicarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Ordinul DG al ANCPI nr. 309/2010.

[download] Act aditional la conventia cadru incheiata intre A.N.C.P.I şi bancile membre ale A.R.B., cu privire la modul de colaborare in ceea ce priveste operaţiunile de publicitate imobiliara, în aplicarea Legii cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996 cu modificarile si completarile ulterioare. 

[download] Act aditional la Protocolul de colaborare incheiat la data de 02.08.2007 intre A.N.C.P.I. si C.N.A.D.N.R S.A privind intocmirea, receptionarea documentatiilor cadastrale si intabularea dreptului de proprietate al Statului Roman si a dreptului de administrare al C.N.A.D.N.R S.A. asupra imobilelor expropriate in temeiul Legii nr.198/2004, privind unele masuri prealabile lucrarilor de constructie de autostrazi si drumuri nationale. 

[download]  Act aditional la Protocolul de colaborare incheiat la data de 29.05.2006 intre ANCPI si Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. privind intocmirea, avizarea documentatiilor cadastrale si intabularea dreptului de proprietate al Statului Roman asupra imobilelor expropriate in temeiul Legii nr. 198/2004, privind unele masuri prealabile lucrarilor de constructie de autostrazi si drumuri nationale.

[download]  Act aditional la Protocolul de colaborare incheiat la data de 17.12.2004 între A.N.C.P.I. si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliara în aplicarea O.U.G. nr. 41/2004 aprobata si modificata prin Legea nr. 499/2004 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului şi publicitatii imobiliare nr. 7/1996, precum si a H.G. nr. 1210/2004.