COMISIA DE AUTORIZARE

REZULTATUL ANALIZEI DOSARELOR DE AUTORIZARE ALE PERSOANELOR FIZICE CARE AU SOLICITAT AUTORIZAREA

[download] În conformitate cu prevederile Regulamentului privind autorizarea și recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice în vederea realizării și verificării lucrărilor de de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin O.D.G. al ANCPI nr.107/2010, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei de Autorizare din cadrul OCPI Hunedoara, procedând la analiza dosarelor de autorizare ale persoanelor fizice care au solicitat autorizarea, decid admiterea la examenul pentru autorizarea în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei pe teritoriul României – categoria B/C, în data de 22.03.2022 ora 10.00, la sediul OCPI Hunedoara din loc. Deva, Calea Zarandului nr106, jud. Hunedoara, etaj 1, sala de videoconferințe – Corp A, a următorilor candidați: [citește mai departe…]