Anunț

Având în vedere faptul că, începând cu data de 09.03.2022 și-a încetat aplicabilitatea HG nr.171 din data de 03.02.2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ocazie cu care și-au încetat aplicabilitatea și o serie de restricții privind accesul în instituții publice, vă aducem la cunoștiință că se reiau activitățile de relații cu publicul și de acordare a audiențelor cu respectarea cadrului legal actual.

CONDUCEREA