În atenția persoanelor autorizate

În vederea actualizării în evidențele fiscale a suprafeței construcției sau pentru actualizarea în evidențele fiscale/în registrul agricol a suprafeței terenului a fost emisă “Decizia privind recepția planurilor topografice rezultate în urma măsurătorilor la teren în vederea actualizării evidențelor fiscale și a registrului agricol” a Directorului Direcției de Cadastrru și Geodezie, respectiv a Directorului Direcției de Publicitate Imobiliară.

Astfel, documentația în format digital va cuprinde: [citește mai departe…]

[download] Anunț

[download] Exemplu plan topografic

[download] Exemplu memoriu tehnic