ANUNȚ

OCPI Hunedoara, 25.10.2021

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara (OCPI) va aplica o serie de măsuri în scopul prevenirii și limitării răspândirii CORONAVIRUSULUI (COVID-19).

Astfel, începând cu 25.10.2021 este permis accesul în spațiile în care se desfășoară activitatea de relații cu publicul din sediile OCPI Hunedoara și ale birourilor de cadastru și publicitate imobiliară (BCPI) numai persoanelor care se află într-una dintre următoarele situații :

 • Fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
 • Prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore;
 • Se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării cu virusul SARS-CoV-2;
 • În cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind Covid-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, dovada pentru accesul în incinta OCPI/BCPI se face prin intermediul unui document pe suport de hârtie sau electronic care să ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de infecția cu virusul SARS-CoV-2;

Primirea sesizărilor, petițiilor și memoriilor se va face prin corespondență, folosindu-se mijloacele de comunicare electronică sau poșta.

Solicitanții pot primi informații referitoare la serviciile oferite prin e-mail, accesând site-ul OCPI Hunedoara prin intermediul unui call-center: nr. tel. 0254 233 560, care va funcționa de luni până joi în intervalul orar 8.00 – 16.30 și vineri între orele 8.00 – 14.00.

De asemenea, vă reamintim că partenerii OCPI Hunedoara pot opta pentru serviciile disponibile on-line prin intermediul sistemului informatic de cadastru si carte funciara. Sesizările, petițiile și memoriile vor putea fi transmise prin e-mail sau poștă.

Persoanele fizice/ juridice autorizate, delegații notariali, executorii judecătorești și cetățenii pot depune on-line cererea de înscriere, recepție sau avizare, însoțită de înscrisul prin care se constată actul sau faptul juridic a cărui înscriere este solicitată sau, după caz, de înscrisul pentru care se solicită recepția sau avizarea.

Cetățenii pot solicita on-line extrase de carte funciară pentru informare și extrase de plan cadastral pe ortofotoplan accesând https://epay.ancpi.ro/  sau prin intermediul persoanelor fizice/juridice autorizate sau a birourilor notariale.

Stadiul soluționării cererilor/dosarelor înregistrate în aplicația informatică poate fi consultat accesând site-ul www.ancpi.ro , secțiunea «Urmărire cerere RGI».

Numerele de telefon și adresele de e-mail destinate beneficiarilor serviciilor oferite de OCPI Hunedoara sunt următoarele:

 • Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara

Adresa: Deva, Calea Zarandului nr. 106, județul Hunedoara
Telefon: 0254-214165
Telefon: 0254-233560
Fax: 0254-219218
E-mail:
 hd@ancpi.ro
Web: www.ocpihunedoara.rowww.ancpi.ro

 • Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Deva

Adresa: Deva, Calea Zarandului nr. 106, județul Hunedoara

Telefon: 0254-21.41.65
Telefon: 0254-233560
Fax: 0254-219218, 0254-219777
E-mail: hd@ancpi.robcpi.deva@ancpi.ro

Web: www.ocpihunedoara.rowww.ancpi.ro

 • Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Hunedoara

Adresa: Hunedoara, bd. Libertatii nr. 9, județul Hunedoara
Telefon: 0254-712363
Fax: 0254-712075
E-mail: hd@ancpi.robcpi.hunedoara@ancpi.ro
Web: www.ocpihunedoara.rowww.ancpi.ro

 • Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Brad

Adresa: Brad, str. Minerilor nr.5-7, județul Hunedoara
Telefon: 
0254-611341
Fax: 
0254-613808
E-mail: hd@ancpi.robcpi.brad@ancpi.ro
Web: www.ocpihunedoara.rowww.ancpi.ro

 • Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Orastie

Adresa: Orastie, str. George Cosbuc, nr. 7, județul Hunedoara
Telefon: 0254-240245

Fax: 0254- 247533
E-mail: hd@ancpi.robcpi.orastie@ancpi.ro
Web: www.ocpihunedoara.rowww.ancpi.ro

 • Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Hateg

Adresa: Hateg, Libertatii nr.6, județul Hunedoara
Telefon: 
0254-77.04.23
Fax: 
0254-77.04.22
E-mail: hd@ancpi.robcpi.hateg@ancpi.ro
Web: www.ocpihunedoara.rowww.ancpi.ro

 • Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Petrosani

Adresa: Petrosani, Str. Constructorului nr.14, județul Hunedoara
Telefon: 0254-54.88.81

Fax: 0254-54.40.19
E-mail: hd@ancpi.robcpi.petrosani@ancpi.ro
Web: www.ocpihunedoara.rowww.ancpi.ro

Toate aceste măsuri au scopul de a proteja publicul și salariații, în egală măsură.

Vă mulțumim pentru înțelegere.

Purtător de cuvânt:

Bădău – Vlad Ionela

Tel. 0254 233560, int.138

E-mail: maria.badau@ancpi.r