COMISIA DE AUTORIZARE

O.C.P.I. Hunedoara anunță încetarea suspendării examenului pentru autorizare în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei pe teritoriul României – categoria C, pentru persoanele fizice, programat pentru data de 19.11.2020, ora 10 și

ANUNȚĂ

că examenul pentru autorizarea persoanelor fizice care au solicitat autorizarea în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei pe teritoriul României – categoria C, admise în urma analizării dosarelor de autorizare din data de 06.11.2020, conform anunțului înregistrat la OCPI Hunedoara sub nr.9366/06.11.2020, afișat la Registratura oficiului și publicat pe site-ul: www.ocpihunedoara.ro, secțiunea: Anunțuri, se va desfășura în data de 27.05.2021 la sediul OCPI Hunedoara din loc. Deva, Calea Zarandului nr.106, județul Hunedoara, Corp A, etj.1, sala de videoconferințe.

Conform anunțului au fost admiși la examenul pentru autorizarea în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei pe teritoriul României – categoria C, următorii candidați:

  • BARTHA MONIKA – ANDREEA – pentru categoria C de lucrări
  • LINGURAR OANA – KARINA – pentru categoria C de lucrări
  • ILIEȘ LENUȚA – pentru categoria C de lucrări

Proba scrisă se va susține între orele 10.00 – 12.00

Proba practică se va susține începând cu ora 12.30

Accesul candidaților în sala de examen se va face până la ora 9.50, pe bază de BI/CI.

Redactarea lucrării scrise se va face cu pix/stilou cu cerneală albastră.

Conform prevederilor art.4 alin.(5) din legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice, precum și de entitățile private autorizate conform legii se mențin pe toată perioada stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări.

Monica NEAG

Președinte

Comisia de autorizare