În atenția persoanelor fizice/juridice autorizate

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) intenționează să demareze proceduri de achiziţie a serviciilor de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Funciară a imobilelor prin Programul Operațional Regional major privind Creşterea gradului de acoperire şi incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România” în 309 U.A.T.-uri. 

Pentru a estima cât mai corect şi aproape de nivelul pieţei de profil bugetul achiziţiei, respectiv preţul/ ha/ UAT a serviciilor de înregistrare sistematică, ANCPI a publicat în data de 16.03.2021 anunţul privind consultarea de piaţă nr. MC1014146 pe site-ul www.e-licitatie.ro şi cu nr. 12281/16.03.2021 pe site-ul www.ancpi.ro.  

Informaţiile detaliate privind consultarea de piaţă se regăsesc la https://www.ancpi.ro/anunt-por/ şi https://e-licitatie.ro/pub/notices/mc-notice/view/100099737, unde puteţi găsi următoarele documente: 

  • Anunţul privind consultarea de piaţă,
  • Nominalizarea UAT-urilor,
  •  Specificaţiile tehnice preluate din Regulamentul privind realizarea verificarea şi recepţia lucrărilor sistematice de cadastru şi înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară. 

DIRECTOR

Petru Liviu LOBONȚ

ȘEF SERVICIU CADASTRU

Ovidiu Laurențiu BOTICI