Anunț program încasări

Având în vedere situația epidemiologică creată de răspândirea virusului SARS CoV 2 pe teritoriul Județului Hunedoara, de prelungirea stării de alertă, precum și obligativitatea aplicării măsurilor pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID 19, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara va aplica o serie de măsuri în scopul prevenirii și combaterii pandemiei de COVID 19.

Astfel, O.C.P.I. Hunedoara aduce la cunoștință colaboratorilor și cetățenilor, că se vor putea efectua plăți la casieria oficiului și casieriile birourilor de cadastru și publicitate imobiliare până în data de 23.12.2020 (miercuri), inclusiv.

De asemenea, reamintim:

Cetățenii și partenerii OCPI Hunedoara pot opta pentru serviciile disponibile on-line prin intermediul sistemului informatic de cadastru și carte funciară.