ANUNȚ

privind suspendarea examenului de autorizare din data de19.11.2020

[download] Având în vedere situația epidemiologică creată de răspândirea virusului SARS CoV 2 pe teritoriul României, precum și de prelungirea stării de urgență prin H.G. 935/2020, pentru modificarea și completarea anexelor nr.2 și 3 la H.G. nr.856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID 19, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara va aplica o serie de măsuri în scopul prevenirii și combaterii pandemiei de COVID 19.

Astfel, O.C.P.I. Hunedoara suspendă susținerea examenului pentru autorizare în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei pe teritoriul României – categoria C, pentru persoane fizice, programat pentru data de 19.11.2020, ora 10:00, până la o dată ce va fi comunicată ulterior la sediul OCPI Hunedoara, loc, Deva, str. Calea Zarandului nr.106, jud. Hunedoara – Registratură și pe site www.ocpihunedoara.ro, secțiunea Anunțuri.

Toate aceste măsuri au scopul de a proteja atât salariații oficiului, cât și candidații, în egală măsură.

Vă mulțumim pentru înțelegere