Anunț – O.C.P.I. Hunedoara – 12.11.2020

[download] Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara (OCPI) va aplica o serie de măsuri în scopul prevenirii și limitării răspândirii CORONAVIRUSULUI (COVID-19).

Astfel  începând cu data de 13.11.2020, se sistează activitatea de relații cu publicul din cadrul Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hațeg (BCPI Hațeg).

Prin urmare, publicul nu va mai avea acces în incinta biroului urmând ca primirea sesizărilor, petițiilor și memoriilor să se facă prin corespondență, folosindu-se mijloacele de comunicare electronică sau poșta. De asemenea, solicitanții pot primi informații referitoare la serviciile oferite prin e-mail, accesând site-ul OCPI Hunedoara prin intermediul unui call-center: nr. tel. 0254 233560, care va funcționa de luni până joi în intervalul orar 8.00 – 16.30 și vineri între orele 8.00 – 14.00.

De asemenea, reamintim:

Cetățenii și partenerii OCPI Hunedoara – BCPI Hațeg pot opta pentru serviciile disponibile on-line prin intermediul sistemului informatic de cadastru si carte funciara. Sesizările, petițiile și memoriile vor putea fi transmise prin e-mail sau poștă.

Persoanele fizice/ juridice autorizate, delegații notariali, executorii judecătorești și cetățenii pot depune on-line cererea de înscriere, recepție sau avizare, însoțită de înscrisul prin care se constată actul sau faptul juridic a cărui înscriere este solicitată sau, după caz, de înscrisul pentru care se solicită recepția sau avizarea.

Cetățenii pot solicita on-line extrase de carte funciară pentru informare și extrase de plan cadastral pe ortofotoplan accesând https://epay.ancpi.ro/ sau prin intermediul persoanelor fizice/juridice autorizate sau a birourilor notariale.

De asemenea, stadiul soluționării cererilor/dosarelor înregistrate în aplicația informatică poate fi consultat accesând site-ul www.ancpi.ro, secțiunea «Urmărire cerere RGI».

Solicitanții pot primi informații referitoare la serviciile oferite prin e-mail sau accesând site-ul OCPI Hunedoara, dar și prin intermediul liniilor telefonice, care vor funcționa de luni  până joi în intervalul orar 08.00 – 16.30 și vineri între orele 08.00-14.00.

Numerele de telefon și adresele de e-mail destinate beneficiarilor serviciilor oferite de OCPI HUNEDOARA sunt următoarele:

  • Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hațeg

Adresa: Hațeg, Libertății nr.6, județul Hunedoara Telefon: 0254-77.04.23 Fax: 0254-77.04.22 E-mail: hd@ancpi.robcpi.hateg@ancpi.ro Web: www.ocpihunedoara.rowww.ancpi.ro

Purtător de cuvânt:

Bădău – Vlad Ionela

            Deva,

        12.11.2020