În atenția prestatorilor care au în derulare contracte având ca obiect lucrări de înregistrare sistematică

Având în vedere adresa ANCPI cu nr.48367/22.10.2020, înregistrată în evidențele OCPI Hunedoara cu nr.8958/23.10.2020, vă solicităm să ne transmiteți până la data de 06.11.2020 propunerile privind îmbunătățirea aplicației e-Terra.

Acestea vor fi grupate pe cât posibil în cadrul celor 2 categorii aferente mentenanței asigurată în momentul de față, respectiv corectivă și Evolutivă, conform tabelului: [download]