ANUNȚ – OCPI  HUNEDOARA, 09.11.2020

[download] Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Hunedoara va aplica o serie de masuri in scopul prevenirii și limitării răspândirii CORONAVIRUSULUI (COVID-19).

Astfel,  începând cu data de 16.11.2020, audiențele vor fi acordate prin corespondență, folosindu-se mijloace de comunicare electronice (hd@ancpi.ro) sau poștă.

De asemenea, reamintim:

Cetățenii și partenerii OCPI Hunedoara pot opta pentru serviciile disponibile on-line prin intermediul sistemului informatic de cadastru si carte funciara.

Sesizările, petițiile și memoriile vor putea fi transmise prin e-mail sau poștă.

Persoanele fizice/juridice autorizate, delegații notariali, executorii judecătorești  vor depune on-line cererea de înscriere, recepție sau avizare, însoțită de înscrisul prin care se constată actul sau faptul juridic a cărui înscriere este solicitată sau, după caz, de înscrisul pentru care se solicită recepția sau avizarea.

Cetățenii pot solicita on-line extrase de carte funciară pentru informare și extrase de plan cadastral pe ortofotoplan accesând https://epay.ancpi.ro/ sau prin intermediul persoanelor fizice/juridice autorizate sau a birourilor notariale.

De asemenea, stadiul soluționării cererilor/dosarelor înregistrate în aplicația informatică poate fi consultat accesând site-ul www.ancpi.ro, secțiunea «Urmărire cerere RGI».

Solicitanții pot primi informații referitoare la serviciile oferite prin e-mail sau accesând site-ul OCPI Hunedoara, dar și prin intermediul liniilor telefonice, care vor funcționa de luni  până joi în intervalul orar 08.00 – 16.30 și vineri între orele 08.00-14.00.

Numerele de telefon și adresele de e-mail destinate beneficiarilor serviciilor oferite de OCPI HUNEDOARA sunt următoarele:

  • Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara

Adresa: Deva, Calea Zarandului nr. 106, județul Hunedoara
Telefon: 0254-214165
Telefon: 0254-233560
Fax: 0254-219218
E-mail:
 hd@ancpi.ro
Web: www.ocpihunedoara.rowww.ancpi.ro

  • Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Deva

Adresa: Deva, Calea Zarandului nr. 106, județul HunedoaraTelefon: 0254-21.41.65
Telefon: 0254-233560
Fax: 0254-219218, 0254-219777
E-mail: 
hd@ancpi.robcpi.deva@ancpi.ro
Web: www.ocpihunedoara.rowww.ancpi.ro

  • Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Hunedoara

Adresa: Hunedoara, bd. Libertatii nr. 9, județul Hunedoara
Telefon: 0254-712363
Fax: 0254-712075

E-mail: hd@ancpi.robcpi.hunedoara@ancpi.ro
Web: 
www.ocpihunedoara.rowww.ancpi.ro

  • Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Brad

Adresa: Brad, str. Minerilor nr.5-7, județul Hunedoara
Telefon: 
0254-611341
Fax: 
0254-613808
E-mail: 
hd@ancpi.robcpi.brad@ancpi.ro
Web: 
www.ocpihunedoara.rowww.ancpi.ro

  • Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Orastie

Adresa: Orastie, str. George Cosbuc, nr. 7, județul Hunedoara
Telefon: 0254-240245

Fax: 0254- 247533
E-mail: 
hd@ancpi.robcpi.orastie@ancpi.ro
Web: 
www.ocpihunedoara.rowww.ancpi.ro

  • Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Hateg

Adresa: Hateg, Libertatii nr.6, județul Hunedoara
Telefon: 
0254-77.04.23
Fax: 
0254-77.04.22
E-mail: 
hd@ancpi.robcpi.hateg@ancpi.ro
Web: 
www.ocpihunedoara.rowww.ancpi.ro

  • Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Petrosani

Adresa: Petrosani, Str. Constructorului nr.14, județul Hunedoara
Telefon: 0254-54.88.81

Fax: 0254-54.40.19
E-mail: 
hd@ancpi.robcpi.petrosani@ancpi.ro
Web: 
www.ocpihunedoara.rowww.ancpi.ro

Toate aceste măsuri au scopul de a proteja publicul și salariații, în egală măsură. Vă mulțumim pentru înțelegere.

Precizăm că vom anunța în timp util reluarea audientelor la sediul OCPI Hunedoara si la sediul birourilor teritoriale .

Totodată, reiterăm faptul că partenerii noștri pot efectua, în continuare, online toate operațiunile necesare.

Purtător de cuvânt:

Bădău – Vlad Ionela

Tel. 0254 233560, int.138

E-mail: maria.badau@ancpi.ro