Anunț de participare

[download] O.C.P.I. Hunedoara, cu sediul în Deva, Calea Zarandului nr.106, cod poștal 330182, județul Hunedoara, România, telefon: 0254/214165, 0254/233560, fax: 0254/219218, email: hd@ancpi.ro, www.ocpihunedoara.ro, în baza Normelor procedurale interne privind închirierea unui spațiu de depozitare pentru Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara, procedură înregistrată cu nr.2289/17.09.2020, anunță intenția de a închiria un spațiu cu destinația depozit arhivă. [citește mai mult…]