[download] O.C.P.I. Hunedoara, cu sediul în Deva, str. Calea Zarandului nr.106, cod poștal 330182. jud. Hunedoara, România, telefon 0254/214165, 0254/233560. fax 0254/219218, e-mail hd@ancpi.ro, în baza NORMELOR PROCEDURALE INTERNE privind închirierea unui spațiu de depozitare pentru Oficiulde Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara, procedură înregistrată cu nr.2289/17.09.2020, în vederea întrepriderii demersurilor necesare obținerilor aprobărilor necesare pentru închirierea unui spațiu cu destinația depozit arhivă pentru o perioadă de 4 ani, anunță intenția prospectării pieței imobiliare de profil.

Cei interesați pot depune oferte la sediul O.C.P.I hunedoara, loc. Deva, str. Calea Zarandului nr.106 – Secretariat sau prin e-mail la adresa: hd@ancpi.ro, până la data de 16.10.2020. Citește mai mult