[download] În conformitate cu prevederile Regulamentului privind autorizarea și recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin ODG al ANCPI nr.107/2020, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei de autorizare din cadrul OCPI Hunedoara, procedând la analiza dosarelor de autorizare ale persoanelor fizice care au solicitat utorizarea, decid admiterea la examenul pentru autorizarea în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate in domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei pe teritoriul României – categoria B, în data de 29.09.2020, ora 10:00, la sediul OCPI Hunedoara din loc. Deva, str. Calea Zarandului nr.106, jud. Hunedoara, etaj 1, sala de videoconferințe – Corp A, a următorilor candidați:

Persoane fizice:

  • BRUZAN ANDREEA IOANA – pentru categoria B de lucrări
  • TICULA OVIDIU IONEL – pentru categoria B de lucrări

Proba scrisă se va susține între orele 10:00 – 12:00.

Proba practică se va susține începând cu ora 13:00.

Accesul candidaților în sala de examen se va face până la ora 9:50, pe baza BI/CI.

Redactarea lucrării scrise se va face cu pix/stilou cu cerneală albastră.

Pentru informații suplimentyare, persoană de contact este doamna Ștefan Ana Elena – Secretarul Comisiei de Autorizare, tel. 0254-233560, 0254-214165, int.106, adresă de email: hd@ancpi.ro