Rezultatele examenului de autorizare pentru persoane fizice

[download] În conformitate cu prevedereile Regulamentului privind autorizarea sau recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparține Spațiului Economic European în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei și al caretografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr.107/2010, membrii comisiei de autorizare, procedând la examinarea candidaților, decide: