În atenția persoanelor interesate

[download] Ordinul nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordonate . În vigoare de la 04 februarie 2019. Publicat din Monitorul Oficial, Partea I nr. 30 din 10 ianuarie 2019 şi include modificările aduse prin următoarele acte: Ordin 796/2019; Ordin 3470/2019; Ordin 1445/2020; Ultimul amendament în 26 iunie 2020.