Anunț

[download] Ordonanţa de urgenţă nr. 61/2020 privind completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. În vigoare de la 12 mai 2020 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 381 din 12 mai 2020. (vezi Legea 7/1996 actualizată)