În atenția persoanelor autorizate

Prin prezenta vă aducem la cunoștință faptul că pentru toate cererile realizate anterior intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.61/2020, nu mai târziu de 30 zile de la încetarea stării de urgență, prin poștă sau prin curier aveți obligația depunerii dosarelor care să conțină originalele sau copiile legalizate în format analogic.

Menționăm că dosarele vor fi trimise Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară competent/unitate administrativ teritorială.

Exemplu:

  • Dosar pentru imobil asparținând U.A.T. Turdaș – la BCPI Orăștie
  • Dosar pentru imobil aparținând UAT Baia de Criș – la BCPI Brad
  • Dosar pentru imobil aparținând UAT Boșorod – la BCPI Hunedoara
  • Dosar pentru imobil aparținând UAT Șoimuș – la BCPI Deva

Referitor la recepția lucrărilor de specialitate, inclusiv avizul de începere a lucrărilor, dosarele se vor transmite la OCPI Hunedoara/BCPI Deva, cu excepția dosarelor pentru UAT-uri arondate BCPI Petroșani.

Adresele BCPI-urilor sunt:

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara

Adresa: Deva, Calea Zarandului nr. 106, județul Hunedoara

Telefon: 0254-214165

Telefon: 0254-233560

Fax: 0254-219218

E-mail: hd@ancpi.ro

Web: www.ocpihunedoara.ro, www.ancpi.ro

Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Deva

Adresa: Deva, Calea Zarandului nr. 106, județul HunedoaraTelefon: 0254-21.41.65

Telefon: 0254-233560

Fax: 0254-219218, 0254-219777

E-mail: hd@ancpi.ro, bcpi.deva@ancpi.ro

Web: www.ocpihunedoara.ro, www.ancpi.ro

Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Hunedoara

Adresa: Hunedoara, bd. Libertatii nr. 9, județul HunedoaraTelefon: 0254-712363

Fax: 0254-712075

E-mail: hd@ancpi.ro, bcpi.hunedoara@ancpi.ro

Web: www.ocpihunedoara.ro, www.ancpi.ro

Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Brad

Adresa: Brad, str. Minerilor nr.5-7, județul Hunedoara

Telefon: 0254-611341

Fax: 0254-613808

E-mail: hd@ancpi.ro, bcpi.brad@ancpi.ro

Web: www.ocpihunedoara.ro, www.ancpi.ro

Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Orastie

Adresa: Orastie, str. George Cosbuc, nr. 7, județul Hunedoara

Telefon: 0254-240245

Fax: 0254- 247533

E-mail: hd@ancpi.ro, bcpi.orastie@ancpi.ro

Web: www.ocpihunedoara.ro, www.ancpi.ro

Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Hateg

Adresa: Hateg, Libertatii nr.6, județul Hunedoara

Telefon: 0254-77.04.23

Fax: 0254-77.04.22

E-mail: hd@ancpi.ro, bcpi.hateg@ancpi.ro

Web: www.ocpihunedoara.ro, www.ancpi.ro

Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Petrosani

Adresa: Petrosani, Str. Constructorului nr.14, județul Hunedoara

Telefon: 0254-54.88.81

Fax: 0254-54.40.19

E-mail: hd@ancpi.ro, bcpi.petrosani@ancpi.ro

Web: www.ocpihunedoara.ro, www.ancpi.ro

Cu deosebită considerație,

Petru Liviu LOBONȚ

DIRECTOR

Ovidiu Laurențiu BOTICI

Șef Serviciu Cadastru