În atenția persoanelor autorizate care au încheiat contracte de prestări servicii având ca obiect lucrări de înregistrare sistematică la nivel de sector cadastral conform OUG 35/2016

[download] Referitor la reluarea activității de afișare publică a Documentelor tehnice ale cadastrului în cadrul contractelor de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale, având în vedere încetarea stării de urgență.

Stimați domni,

Având în vedre adresa ANCPI cu nr.21203/14.05.2020, înregistrată în evidențele OCPI Hunedoara cu nr.4419/14.05.2020, vă aducem la cunoștință faptul că starea de urgență pe teritoriul României a încetat pe data de 14.05.2020, ca urmare vă rugăm să procedați la întocmirea actelor adiționare în vederea reluării activității din contractele de servicii, având ca obiect lucrări de înregistrare sistematică la nivelul de sector cadastral și ulterior afișarea publică (acolo unde este cazul) a documentelor tehnice ale cadastrului, cu respectarea dispozițiilor legale privind obligațiile persoanelor pe perioada stării de alertă.

Cu deosebită considerație,

Petru Liviu Lobonț

DIRECTOR

Ovidiu Laurențiu BOTICI

Șef Serviciu Cadastru

Florin Carașcă

Șef Birou Înregistrare Sistematică