Modul de realizare și încărcare în e-Terra a documentelor pentru înregistrarea cererilor utilizând semnătura electronică

[download] Lucrări de specialitate – cazul documentației anexate la solicitarea recepției planului topografic necesar întocmirii documentației de autorizare a lucrărilor de construire/desființare.