În atenția Comisiilor Locale pt stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor / Persoanelor autorizate

 [download] Referitor la stabilirea unei proceduri pentru depunerea on-line a documentațiilor în vederea scrierii titlurilor de proprietate în baza cererilor de restituire la legile proprietății, menționăm următoarele:

  • Documentațiile pot fi comunicate OCPI Hunedoara prin procedura înregistrării / transmiterii on-line;
  • Conținutul / formatul documentațiilor este cel cunoscut de dumneavoastră, prevăzut de legile / regulamentul / normele în vigoare la data prezentei cu care se lucrează în format pe hârtie;
  • Documentale vor fi prezentate ca fișiere individuale, în format .pdf, semnate/asumate prin semnăură electronică;

Exemplu:

  • Procesul verbal de punere în posesie – document întocmit de către comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor va fi completat potrivit modelului standardizat, va conține toate semnăturile necesare pe format de hârtie, ulterior fișierul .pdf va fi semnat / asumat prin semnătură electronică de către președintele comisiei locale / împuternicitul acestuia / secretarul general al u.a.t.-ului.
  • Planul de amplasament și delimitare al imobilului – document întocmit de către persoana fizică autorizată, va fi întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul DirectoruluiGeneral al ANCPI nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare, va conține inclusiv semnătura președintelui comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, ulterior fișierul .pdf va fi semnat / asumat prin semnătură electronică de către persoana autorizată;
  • Anexa și hotărârea de validare a comisiei județene Hunedoara pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor – fișierul .pdf va fi semnat / asumat prin semnătură electronică de către președintele comisiei locale / împuternicitul acestuia / secretarul general al u.a.t.-ului.
  • Toate documentele trebuiesc completate în mod corect, lizibil pentru a putea fi identificat tipul, numărul, emitentul, data emiterii.
  • Acestea trebuiesc scanate cu atenție, existența unor părți ilizibile poate duce la respingerea cererii;
  • Documentele în format .pdf însoțite de fișierul .dwg/.dxf vor fi transmise la adresa de e-mail bff.hd@ancpi.ro . Subiectul e-mailului va conține denumirea u.a.t.-ului si nume/prenume proprietar;
  • Documentele în format pe hârtie vor fi comunicate ulterior, nu mai târziu de 30 de zile de la încetarea stării de urgență.

Cu deosebită consideraţie,

DIRECTOR

Petru Liviu LOBONȚ

Ovidiu Laurențiu BOTICI

Șef Serviciu Cadastru