Anunț

În atenția Comisiilor Locale pt stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor / Persoanelor autorizate  [download] Referitor la stabilirea unei proceduri pentru depunerea on-line a documentațiilor în vederea scrierii titlurilor Read More

Anunț

Modul de realizare și încărcare în e-Terra a documentelor pentru înregistrarea cererilor utilizând semnătura electronică [download] Lucrări de specialitate – cazul documentației anexate la solicitarea recepției planului topografic necesar întocmirii Read More