Către persoanele fizice și juridice autorizate să execute lucrări de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei pe teritoriul României

[download] În contextul acțiunilor excepționale întreprinse la nivel național și al măsurilor dispuse de autorități pentru prevenirea propagării virusului COVID-19, ANCPI este obligată să efectueze demersuri specifice pentru limitarea accesului direct al publicului în spațiile comune, care pot genera aglomerație, din incinta oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară.

În consecință, vă adresăm rugămintea ca pentru solicitarea serviciilor de cadastru și/sau publicitate imobiliară să utilizați exclsiv procedura înregistrării on-line a cererilor către oficiile teritoriale din subordinea ANCPI.

Pentru evitarea deplasărilor la sediile oficiilor teritoriale, vă rugăm să trimiteți documentațiile utilizând serviciilor de cureriat la adresele acestora și plata va fi efectuată prin ordin de plată în conturile bancare.

Această modalitate de lucru este una facilă, caracterizată de celeritate, asigură atingerea scopului mai sus precizat și își are suportul legal în dispozițiile art.3 alin.(6) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996 și ale Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr.700/2014, cu modificările și completările ulterioare. .

De asemenea, în situațiile în care se impune relaționarea directă cu personalul din cadrul compartimentului registratură al oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, este necesar ca persoanele autorizate să accepte și să respecte regulile și restricțiile cu caracter temporar ce vor fi adoptate în perioada imediat următoare.

În baza bunelor raporturi de colaborare între persoanele autorizate să execute lucrări de specialitate și Oficiile de Cadastru și Publicitate Imobiliară, vă mulțumim anticipat pentru sprijinul acordat în vederea implementării măsurilor de prevenție, obligatorii dispuse de Guvernul României în instituțiile publice centrale și locale.