ANUNȚ

[download] În contextul acțiunilor excepționale întreprinse la nivel național și al măsurilor dispuse de autorități pentru prevenirea propagării virusului COVID-19, ANCPI este obligată să efectueze demersuri specifice pentru limitarea accesului direct al publicului în spațiile comune, care pot genera aglomerație, din incinta oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară.

În consecință, vă adresăm rugămintea de a recomanda ferm notarilor publici solicitanță ai serviciilor de cadastru și/sau publicitate imobiliară să utilizeze exclusiv procedura înregistrării on-line a cererilor către oficiile teritoriale din subordinea ANCPI.

Această modalitate de lucru este una facilă, caracterizată de celeritate, asigură atingerea scopului mai sus precizat și își are suportul legal în dsispozițiile art.3 alin.(6) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996 precum și protocolul de colaborare încheiat între ANCPI și UNPR, aprobat prin ODG al ANCPI nr. 309/2010, cu modificările și copmpletările ulterioare.

De asemenea, în situațiile în care se impune relaționarea directă cu personalul din cadrul compartimentului registratură al oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, este necesar ca notarii publici/delegații notariali să accepte și să respecte regulile și restricțiile cu caracter temporar în perioada imediat urmatoare.

În baza bunelor raporturi de colaborare ce s-au consolidat de-a lungul timpului între cele două instrituții, vă mulțumim anticipat pentru sprijinul acordat în vederea implementării măsurilor de prevenție, obligatorii, dispuse de Guvernul României în instituțiile publice centrale și locale.