Aplicarea Programului Național de Cadastru și Carte Funciară la nivelul județului Hunedoara

[download] Referitor la aplicarea Programului Național de Cadastru și Carte Funciară derulat la nivelul județului Hunedoara – lucrări de înregistrare sistematică la nivel de sector cadastral/lucrări de înregistrare sistematică la nivelul întrebului UAT – beneficiarii lucrărilor anterior menționate, în vederea clarificării unor aspecte referitoare la imobilele rezultate din lucrările de înregistrare sistematică, se pot adresa OCPI Hunedoara – Serviciul Cadastru – Biroul de Înregistrare Sistematică în fiecare zi de marți între orele 8.00 – 16.30 – Municipiul Deva, Calea Zarandului nr.106.

Pentru Liviu LOBONȚ

DIRECTOR

Ovidiu Laurențiu Botici

Șef Serviciu Cadastru