În atenția persoanelor fizice/juridice autorizate

 ANUNȚ

O.C.P.I. HUNEDOARA  23.03.2020

Având în vedere măsurile excepționale impuse de instituirea stării de urgență în scopul prevenirii răspândirii COVID-19, dispuse prin Decretul Președintelui României nr. 195/2020, reiterăm solicitarea  adresată persoanelor fizice și juridice autorizate să execute lucrări  de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei pe teritoriul României, precum  și notarilor publici solicitanți ai serviciilor de cadastru si/sau publicitate imobiliară să utilizeze exclusiv procedura înregistrării on-line a cererilor către  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară   Hunedoara.

            În acest sens, vă punem la dispoziție, Ghidul de îndrumare privind accesul online in sistemul informatic integrat de cadastru si carte funciara – e-Terra – pentru înregistrarea cererilor utilizând semnătura electronică, pe perioada instituirii stării de urgență, ghid care stabilește un set de reguli în scopul realizării formalităților de publicitate imobiliară, prin adoptarea unui mod unitar de lucru în ceea ce privește modalitatea de înregistrare a cererilor adresate ANCPI si instituțiilor subordonate, care au ca obiect activitatea de cadastru si publicitate imobiliara.

[download] Ghid de îndrumare privind accesul online în sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară – e-Terra – pentru înregistrarea cererilor utilizând semnătura electronică, pe perioada instituirii stării de urgență.


  Pentru solicitarea serviciilor de cadastru si/sau publicitate imobiliara va rugam sa utilizati exclusiv procedura inregistrarii online a cererilor catre oficiile teritoriale din subordinea ANCPI. Pentru toate cererile plata va fi efectuata prin ordin de plata in conturile bancare aferente oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara la care se inregistreaza cererea.
  La inregistrarea documentatiilor online toate documentele vor purta semnatura electronica calificata si vor fi atasate in format pdf, prin sistemul informatic eTerra.
  Documentatia cadastrala completa, in original, se va arhiva OBLIGATORIU de catre persoana fizica/juridica autorizata care a intocmit-o, aceasta urmand sa fie transmisa oficiului teritorial conform unui plan care va fi comunicat ulterior.

      DOCUMENTATIA TIPARITA NU SE TRANSMITE PRIN POSTA LA OFICIUL TERITORIAL!!!

      Precizam faptul ca cererile insotite de documente fara semnatura electronica calificata vor fi respinse.
      Documentele emise de oficiile teritoriale, cu semnatura electronica calificata, vor fi disponibile in sistemul informatic eTerra.

Petru Liviu LOBONȚ

Director