În atenția persoanelor autorizate

Referitor la procedura înregistrării on-line a cererilor de către persoanele autorizate utilizând semnătura electronică calificată

Stimată Doamnă / Stimate Domnule,

[download] Solicitarea serviciilor de cadastru și/sau publicitate imobiliară exclusiv prin procedura înregistrării on-line a cererilor presupune utilizarea semnăturii electronice calificate de către persoanele autorizate – utilizarea unui certificat digital calificat profesional.
Astfel, pentru clarificări vă rugăm să aveți în vedere prevederile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, Normele de aplicare a Legii nr. 455/2001, inclusiv lista furnizorilor serviciilor de certificare.

       Cu deosebită considerație,

Petru Liviu LOBONȚ
Director

Ovidiu Laurențiu BOTICI
Șef Serviciu Cadastru