În atenția persoanelor fizice și juridice autorizate

[download] În contextul acțiunilor excepționale întreprinse la nivel național și al măsurilor dispuse de autorități pentru prevenirea propagării virusului COVID-19, ANCPI este obligată să efectueze demersuri specifice pentru limitarea accesului direct al publicului în spațiile comune, care pot genera aglomerație, din incinta oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară.

În consecință, vă adresăm rugămintea ca pentru solicitarea serviciilor de cadastru și/sau publicitate imobiliară să utilizați exclsiv procedura înregistrării on-line a cererilor către oficiile teritoriale din subordinea ANCPI. Pentru toate cererile plata va fi efectuată prin ordin de plată în conturile bancare aferente oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară la care se înregistrează cererea.

La înregistrarea documentațiilor on-line toate documentele vor purta semnătură electronică calificată și vor fi atașate, în format pdf, prin intermediul sistemului informatic e-Terra – opțiunea încarcare fișiere. Instrucțiunile suplimentare vor fi afișate în sistemul informatic.

Documentația cadastrală completă, în original, se va arhiva obligatoriu de către persoana fizică/juridică autorizată care a întocmit-o, aceasta urmând să fie transmisă oficiului teritorial conform unui plan care va fi comunicat ulterior.

Precizăm faptul că cererile însoțite de documente fără semnătură electronică calificată vor fi respinse.

Documentele emise de oficiile teritoriale, su semnătură electronică calificată, vor fi disponibile în sistemul informatic e-Terra.

Această modalitate de lucru este una facilă, caracterizată de celeritate, asigură atingerea scopului mai sus precizat și își are suportul legal în dispozițiile art.3 alin.(6) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996 și ale Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr.700/2014, cu modificările și completările ulterioare. 

În baza bunelor raporturi de colaborare între persoanele autorizate să execute lucrări de specialitate și Oficiile de Cadastru și Publicitate Imobiliară, vă mulțumim anticipat pentru sprijinul acordat în vederea implementării măsurilor de prevenție, obligatorii dispuse de Guvernul României în instituțiile publice centrale și locale.