În atenția persoanelor autorizate

 

Prin prezenta vă aducem la cunoștință faptul că începând cu data de 06.01.2020 a intrat în vigoare Ordinul nr. 3442/2019 privind modificarea și completarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014.

Ordinul 3442/2019 în format digital poate fi descărcat de la adresa http://www.ocpihunedoara.ro/legislatie/.

 

 

 

DIRECTOR

Petru Liviu LOBONȚ

 

 

   Serviciul Cadastru                          Serviciul Publicitate Imobiliar

 Inginer șef                                              Registrator șef

Ovidiu Laurențiu BOTICI                Ioana Codruța BARTOȘ