Rezultatele examenului de autorizare pentru persoane fizice

       [download] În conformitate cu prevederile Regulamentului privind autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparţine Spaţiului Economic European în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 107/2010, membrii comisiei de autorizare procedând la examinarea candidaţilor, decide:

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Categoria solicitata Nota la proba scrisă Nota la interviu/Nota la proba practică Nota finală Admis/Respins
1. BURDEA CATALIN C 7,00 8,00 7,50 Admis
2. CIOBANU RALUCA B 7,43 8,00 7,72 Admis
3. STANCIU MARIA-IOANA B 8,08 8,00 8,04 Admis

 

 

Monica NEAG

Preşedintele Comisiei de Autorizare

Data: 05.09.2019