REZULTATUL ANALIZEI DOSARELOR DE AUTORIOZARE ALE PERSOANELOR FIZICE CARE AU SOLICITAT AUTORIZAREA

 

[download] În conformitate cu prevederile Regulamentului privind autorizarea și recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin ODG al ANCPI nr.107/2010, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei de autorizare  din cadrul OCPI Hunedoara, procedând la analiza dosarelor de autorizare ale persoanelor fizice care au solicitat autorixarea, decid admiterea la examenul pemtru autorizarea în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei pe teritoriul României – categoria B/C, în data de 05.09.2019 ora 10:00, la sediul OCPI Hunedoara din loc. Deva, Calea Zarandului nr.106, județul Hunedoara, etaj 1, sala de videoconferințe – Corp A, a următorilor candidați:

Persoane fizice:

  • BURDEA CĂTĂLIN – pentru categoria C de lucrări
  • CIOBANU CELENA RALUCA – pentru categoria B de lucrări
  • STANCIU MARIA IOANA – pentru categoria B de lucrări

Proba scrisă se va susține între orele 10:00 – 12:00

Proba pracică se va susține începând cu ora 12:30

Accesul candidaților în sala de examen se va face până la ora 9:50, pe baza BI/CI

Redactarea lucrării se va face cu pix/stilou cu cerneală albastră

Pentru informații suplimentare, persoana de contact  este doamna Ștefan Ana Elena – Secretarul Comisiei de Autorizare, tel.0254-233560, 0254-214165, interior 313, adresă de e-mail: hd@ancpi.ro.