Rezultatul analizei dosarelor de autorizare ale persoanelor fizice care au solicitat autorizarea

 

[download}În conformitate cu prevederile Pegulamentului privind autorizarea și recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin ODG al ANCPI nr.107/2010, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei de Autorizare din cadrul OCPI Hunedoara, procedând la analiza dosarelor de autorizare ale persoanelor fizice care au solicitat autorizarea, decid admiterea la examenul pentru autorizarea în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei pe teriroriul României – categoria C, în data de 10.06.2019, ora 10:00, la sediul OCPI Hunedoara, str. Calea Zarandului nr.106, jude’ul Hunedoara, etaj 1, sala de videoconferințe – Corp A.