[download] În Monitorul Oficial, Partea I nr. 392 din 20 mai 2019 a fost publicată Legea nr. 105/2019 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative.

Formă aplicabilă la 20 mai 2019.

În vigoare de la 23 mai 2019.