ANUNŢ

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara cu sediul în Deva, str.Calea Zarandului, nr. 106, cod fiscal: 9836760, e-mail: hd@ancpi.ro, în baza PROCEDURII PROPRII PO- 8.5.1-04/HD, anunță organizarea procedurii de atribuire a contractului cu obiectul „Servicii de pază și protecție” pentru perioada 01.06.2019 – 31.12.2019, la următoarele obiective:Obiectivul. 1: sediu OCPI Hunedoara – situat in Deva, Calea Zarandului nr.106 – post permanent (24 ore din 24 de ore)__________nr.posturi 1

Obiectivul nr. 2: sediu BCPI Hunedoara – situat in mun. Hunedoara , b-dul Libertății nr. 9 – post permanent(24 ore din 24 de ore)__________nr. posturi 1
Obiectivul nr. 3: sediu BCPI Petroșani – situat în mun. Petroșani, str. Constructorul nr.14 – post permanent (24 ore din 24 de ore)__________nr.posturi 1
Post permanent – program de 24 ore din 24 de ore, inclusiv sâmbăta, duminică și în zilele de sărbătoare legală.
Documentația este disponibilă pe site-ul www.ocpihunedoara.ro.
Data limită pentru depunerea ofertelor este 22.05.2019 ora 10:00, la sediul OCPI Hunedoara din Deva, Calea Zarandului, nr. 106, secretariat.
Deschiderea ofertelor se va desfășura în data de 22.05.2019 ora 12:00 la sediul O.C.P.I. Hunedoara din Deva, Calea Zarandului, nr. 106.Informații suplimentare se pot obține  la nr. de telefon 0254 233560 / 0254 214165, interior 115.
Orice comunicare, solicitare clarificări, notificare și alte asemenea, sunt transmise, în scris, prin mijloace electronice de comunicare, la adresa de e-mail: hd@ancpi.ro. Participanții au obligația asigurării unei adrese electronice de comunicare – poștă electronică (adresă de e-mail) valide pe toată perioada desfășurării procedurii.
[download] Anunț
[download] Documentație de atribuire